Метални халета

  Метални конструкции

Фирма „КОМПАС – КП” ООД изработва и монтира разнообразни метални конструкции за строителството. Разполагаме с подходяща база, техника и обучени кадри за изграждане на конструкции по представени от Възложтеля проекти.


Можем да съдействаме за разработването на конструкции, за които няма проектна документация.


Имаме опит в изпълнението на производсвени и складови помещения с метална носеща конструкция и пенополиеританови панели.


  • Изграждане на интериорни и екстериорни декоративни архитектурни кострукции
  • Изграждане на халета

Интериорна архитектурна метална конструкция Екстериорна архитектурна метална конструкция